Avia Energo, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166692
Sídlo: Beranových 140, 199 03 Praha 9
IČ: 246 945 50
DIČ: CZ 246 945 50
ID RÚT: 5801
Číslo licence pro obchod s elektřinou: 141 118 454
Číslo licence pro distribuci s elektřinou: 121 118 451
Číslo licence pro obchod s plynem: 241 118 493
Číslo licence pro distribuci s plynem: 221 118 442
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. pobočka Praha č.ú. 2106499494/2700

Napište nám

Máte-li jakékoliv přání, dotaz, námět nebo připomínku, můžete nám zanechat vzkaz. Nezapomeňte uvést Váš e-mail, abychom Vás mohli kontaktovat.